UBW

Kuźnia Kompetencji

Rejestracja do projektu Kuźnia Kompetencji

Projekt „Kuźnia kompetencji” zostanie sfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych oraz pracy w grupie studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Proszę na adres mailowy (spis e-maili poniżej) Koordynatora projektu z Państwa wydziału wysłać skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki)